Privacy Statement

De persoonsgegevens en andere verstrekte gegevens van iedere klant worden in principe opgenomen in het klantenbestand van Gisolf Trading BV ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Indien de klant dit niet wenst, meldt hij dit via e-mail info@gisolftrading.nl of telefoon (0345) 633494. Verder gebruikt Gisolf Trading BV de persoonsgegevens binnen de wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van de overeenkomst en om het risicoprofiel van de klant te bepalen. De klant heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy kunnen worden gestuurd aan Gisolf Trading BV, p/a Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam.

Bij een bezoek aan de site van Gisolf Trading BV wordt het navigatiegedrag van de klant niet geregistreerd, evenmin als het IP-adres van de klant. Ook plaatst de software van Gisolf Trading BV geen cookies op de computer van de klant.

Gisolf Trading BV bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Gisolf Trading BV worden verstrekt. Gisolf Trading BV gebruikt een e-mailadres alleen waarvoor dit aan Gisolf Trading BV is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor door de klant ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via de site of door dit op een andere wijze aan Gisolf Trading BV mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar de eigen site. Gisolf Trading BV verstrekt nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Als de klant wenst te reageren op het privacy statement van Gisolf Trading BV of vindt dat de site of het handelen hiermee niet in overeenstemming is, vraagt Gisolf Trading BV aan de klant hierover contact op te nemen.