Eind 2008 Invoering van de naam Hearingcare

De activiteiten binnen Zorgexpert gaan twee richtingen op, waardoor de bedrijfsnaam niet meer de volledige lading dekt

Daar Hoorexpert volledig functioneert als importeur/groothandel, worden alle overige zaken ondergebracht bij Zorgexpert.

De activiteiten binnen Zorgexpert gaan echter ook steeds meer twee richtingen op, waardoor de bedrijfsnaam niet meer de volledige lading dekt

Zorgexpert ontwikkelde zich meer als dienstverlenende organisatie aan audiciens, maar ook de ontwikkelingen binnen de zorgsector gaan door. Binnen de dienstverlening wordt de bouw van webwinkels voor audiciens steeds belangrijker en ook training en consultancy binnen de audiologiebranche neemt een vlucht. zo worden er commerciele producttrainingen gegeven aan al het winkelpersoneel van Beter Horen en gastcolleges gegeven aan Van Boxtel en Hans Anders.

Hierdoor wordt de naam Hearingcare in het leven geroepen. Binnen Hearingcare worden alle audiologische dienstverleningen ondergebracht en binnen Zorgexpert blijven we ons richten op de zorgsector