Augustus 2009 Opstarten audiologische installaties vanuit Hearingcare.

Steeds vaker krijgen wij de verzoeken van audiciens en eindgebruikers om de installatie van de audiologische hulpmiddelen aan huis te verzorgen.

De technologische- en marktontwikkelingen zorgen er voor dat wij steeds vaker gevraagd worden om installatie van bijvoorbeeld ringleidingen, wek- en waarschuwingsystemen en bluetooth toepassingen op locatie bij de klant willen installeren. Vanuit onze technologische kennis zijn wij de aangewezen organisatie om dit te kunnen realiseren. Na het sluiten van een contract met Beter Horen hebben we ook het volume om dit landelijk te organiseren en bij alle audiciens aan te bieden.

Aangezien dit ook weer een speciale dienstverlening betreft, wordt dit ondergebracht bij Hearingcare.