20 mei 2009 Oprichting stichting HandicapEnWerk.nl

Na een periode van samenwerking tussen enkele bedrijven op het gebied van werkplekaanpassingen met als informatief webportaal www.handicapenwerk.nl, wordt er een stichting opgericht, waarbij Per Gisolf één van de bestuursleden is

Na een periode van samenwerking tussen enkele bedrijven op het gebied van werkplekaanpassingen met als informatief webportaal www.handicapenwerk.nl, wordt er een stichting opgericht, waarbij Per Gisolf één van de bestuursleden is

De behoefte aan informatie over technologische hulpmiddelen voor re-integratie in het arbeidsproces voor mensen met een beperking heeft in de achterliggende jaren geleid tot samenwerkingsverbanden tussen enkele gespecialiseerde bedrijven op verschillende handicapgebieden. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een speciale website waar informatie te vinden is over alle technologische oplossingen die de mogelijkheden voor mensen met een handicap om weer aan het werk te kunnen gaan optimaliseren. Om slagvaardiger te kunnen optreden naar o.a. UWV en arbodiensten, wordt Handicapenwerk.nl tot een stichting ontwikkeld. Voor onze organisatie betekend dit dat we zowel de administratieve, als de redactionele taken op ons hebben genomen en dat we ons nog verder kunnen ontwikkelen op het gebied van werkplekaanpassingen, welke gerealiseerd worden vanuit Hearingcare.