14 december 2015 E-commerce onder naam Hoorexpert

In de achterliggende jaren heeft er een enorm leerproces plaatsgevonden binnen de organisatie Hearingare.

Inmiddels heeft dit tot een E-commerce concept geleidt wat speciaal bedoelt is om de samenwerking met audiciens verder uit te bouwen.
Een logisch gevolg van deze ontwikkeling is dan ook dat dit concept beter op zijn plaats is in samenwerking met de zich steeds verder ontwikkelende organisatie van Hoorexpert BV.

De samenwerking met Hoorzaken blijft als enige webshop onder de naam Hearingcare, daar dit geen audicienbedrijf is en zich vooral richt op doelgerichte informatieverstrekking.
www.hoorzaken.nl

De divisie Hearingcare blijft wel het volledige beheer verzorgen van Hoorexpert E-commerce en zal zich als leverancier opstellen aan Hoorexpert BV om aldaar het assortiment verder te kunnen uitbouwen met branche gerelateerde producten.
www.hoorexpert.nl