1 januari 2021 Start van de organisatie Gisolf Music

Na eerder al gestart te zijn met een geluidsstudio, wordt er nu gestart met een brede organisatie rondom muziek.

Talenten van vader en zoons Gisolf worden hierbij samengevoegd tot 1 organisatie. Zo kunt u bij Gisolf Music terecht voor:
Opleiding en workshops, maar ook voor Studio en productie